omgeving1 omgeving2 omgeving3

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een samenvoeging van 25 verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu. Een omgevingsvergunning heeft u in veel gevallen nodig als u ergens iets wilt gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of in gebruik nemen. U kunt hierbij denken aan het plaatsen van een dakkapel of een steiger. Ook het bouwen van een nieuw huis, bedrijfspand of loods is omgevingsvergunningplichtig.

Wat DAR Bouwadvies B.V. hierbij voor u kan betekenen:

  • Het opstellen van een Plan van Aanpak, het inventariseren, analyseren en beoordelen van de risico's van de beoogde locatie en de omgeving;
  • Het voeren van (voor)overleg met de vergunningverlenende instantie;
  • Het opstellen en bewaken van een ontwikkelingsplanning met daarin opgenomen de doorlooptijd en fases van de procedure;
  • Het samenstellen van alle tekeningen, berekeningen en bijbehorende rapportages voor het indienen van de digitale aanvraag bij het OLO (Omgevings Loket Online);
  • Het begeleiden van de vergunningprocedure bij het bevoegd gezag tot aan de besluitvorming.


Deelactiviteiten
Een omgevingsvergunning is opgebouwd uit onder andere de volgende activiteiten:

• het bouwen van een bouwwerk;
• het uitvoeren van een werk, of werkzaamheden in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald;
• gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of beheersverordening;
• het in gebruik nemen van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen;
• het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument;
• houtopstand te vellen of te doen vellen, kappen van bomen;

Wilt u (ver)bouwen en bent u benieuwd of de werkzaamheden vergunningsplichtig zijn? Of heeft u geen idee hoe u dit het beste aan kunt pakken? DAR Bouwadvies B.V. neemt dit werk voor u uit handen. Neem contact met ons op en we bekijken graag samen met u de mogelijkheden. Ook kunt u onze referenties bij producten en diensten inzien.