overh-1 overh-2 overh-3

Overheidsdienstverlening

De medewerkers van DAR Bouwadvies B.V. worden door diverse gemeenten ingehuurd om vergunningen te toetsen aan de vigerende wet- en regelgeving en om het college van burgemeester en wethouders te adviseren. Voor deze functies beschikken we over de actuele kennis van relevante wet- en regelgeving bestaande uit Wabo, Wm, Awb, Bor, Mor, Activiteitenbesluit en alle overige relevante wet- en regelgeving. De functies die DAR Bouwadvies B.V. voor gemeenten verzorgt zijn: Wabo-coördinator, medewerker bouw- en woningtoezicht, bouwplantoetser en toezichthouder/handhaver.

Wabo-coördinatoren
De Wabo-coördinator voert de regie over het vergunningenproces en bezit de actuele kennis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Onze Wabo-coördinatoren fungeren als aanspreekpunt tussen de interne en externe betrokkenen. Zo houden we ook nauwe contacten met de overige afdelingen binnen de gemeente, stadsdelen, diensten en externe partijen.

Bouwplantoetser
De bouwplantoetsers van DAR Bouwadvies B.V. zijn veelal werkzaam bij de afdeling bouw- en woningtoezicht. Onze bouwplantoetsers houden zich bezig met het adviseren van particulieren en bedrijven en hebben een centrale rol bij het behandelen van de binnengekomen aanvragen om omgevinsgvergunningen. DAR Bouwadvies B.V. toetst voor gemeenten de (bouw)aanvragen aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en het Bouwbesluit 2012 en heeft regelmatig overleg met o.a. de welstandcommissie.

Toezichthouder/Handhaver bouw- en woningtoezicht
De kandidaten die wij leveren voor de functies toezichthouding en handhaving zijn in het bezit van tenminste één HBO opleiding en zijn communicatief vaardig. Binnen deze functie voeren we controles uit op naleving van voorwaarden uit verleende vergunningen. We houden toezicht op het naleven van het bestemmingsplan en bewaken de termijnen voor ontheffingen.

Neem geheel vrijblijvend contact op om te zien wat wij in uw specifieke geval voor u kunnen betekenen, vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op.