onderz1 onderz2 onderz3

Onderzoeksrapporten

Ruimtelijke onderbouwing/ Bouwbesluit 2012 rapportages
Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning moeten er diverse onderzoeken plaatsvinden, onder andere naar daglicht, ventilatie en flora & fauna. Voor het uitvoeren van deze onderzoeken en het maken van de bijbehorende rapporten en berekeningen kunt u terecht bij DAR Bouwadvies B.V. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van dit soort onderzoeken en weten welke punten voor de vergunningverlenende instantie van groot belang zijn. Wij zorgen ervoor dat alle onderzoeken en rapportages op een correcte manier uitgevoerd worden voor een vlotte afwikkeling van de vergunningprocedure en het snel verkrijgen van uw omgevingsvergunning.

Bouwkundige keuringen en Meerjaren onderhoudsrapportage
Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het MJOP heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars (VvE), waaronder in ieder geval het dak en de gevel, maar vaak ook het trappenhuis en de kozijnen.


Heeft u een woning of bedrijfspand of bent voornemens er een te kopen en u wilt zekerheid over de bouwkundige staat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Gaat u of een van uw buren (ver)bouwen of gaan er in de buurt bouwactiviteiten plaatsvinden en u wilt voor aanvang van deze werkzaamheden uw pand in kaart gebracht hebben? Ook dan kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen voor u de bouwkundige keuring.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.